Sede electrónica Concello de Laxe

00:14:20 Martes 12 de decembro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Rexistro municipal de asociacións

O procedemento de "Rexistro municipal de asociaciones" regula a formalización e inscrición (alta, baixa e modificación) no correspondiente rexistro de asociacións.

Unha vez inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais de Laxe, consonte ó establecido no artigo 236.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, do 28 de novembro de 1986, as asociacións ou entidades teñen a obriga de notificar ó Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais toda modificación que se produza na mesma dentro do mes seguinte ó que teña lugar aquela, ben por cambio de directiva, membros que a compoñen ou outros datos que afecten a asociación.

Asemade, este mesmo artigo dispón a obriga para todas as asociacións/entidades de presentar no Rexistro Municipal no que estean inscritas no mes de xaneiro de cada ano, o presuposto e o programa anual de actividades, e sinala que o incumprimento de tales obrigas dará lugar a que o Concello poida dar de baixa a asociación no Rexistro Municipal.

De forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. 

  • Instancia de rexistro municipal de asociacións na que faga constar a solicitude do cambio que se quere realizar (cambio de xunta directiva, enderezo ou denominación social, datos de contacto, etc...)
  • Copia da resolución de incrición do cambio no rexistro xeral de asociacións da Xunta de Galicia

Outra documentación que se debe remitir:

 

  • Seguro de Responsabilidade Civil, no caso de que a asociación esté a desenvolver actividade que precise deste.

Nome: Rexistro municipal de asociaciones.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.